YKSI TOIMITTAJA MONTA JÄRJESTELMÄÄ

Kulunvalvonta? Kamerat? Työajanseuranta? Paloilmoitinjärjestelmät? Nykyajan määräykset ja säännökset aiheuttavat monia kysymyksiä ja ongelmia koskien turvaratkaisuja sekä niihin liittyviin järjestelmiin. Järjestelmien tulee toimia saumattomasti ja yhteistyössä keskenään. Niiden tehtävä on luoda vaadittava turvallisuustaso kiinteistön sekä henkilöstön tarpeisiin. Valitsemalla oikeat tuotteet ja palvelut säästetään aikaa sekä rahaa.

Tuotevalikoimamme koostuu tarkkaan valittujen ja luotettavien toimittajien tuotteista, joista valitsemme asiakkaan tarpeisiin parhaiten soveltuvan ratkaisun. Monipuolinen valikoima tuotteita ja niitä tukevia palveluita mahdollistavat kokonaisvaltaiset toimitukset ja niistä muodostuvat kustannussäästöt asiakkaillemme.

BLC Turvan koulutetut ja kokeneet turvatekniikan asiantuntijat suorittavat turvallisuusjärjestelmien asennukset ja käyttöönotot sovitusti ja tehokkaasti sekä huolehtivat asiakkaan turvajärjestelmistä niiden koko elinkaaren ajan.

 

Paloilmoitinjärjestelmät

BLC Turva on TUKES:in hyväksymä paloilmoitinliike
lue lisää…

Rikosilmoitinjärjestelmä

Se havaitsee ja ilmoittaa tilanteet, joissa rikos on tapahtumassa

lue lisää…

Palvelutalojärjestelmät

Palvelutalokäyttöön tarkoitettu henkilöturvajärjestelmä on suunnattu henkilöille, jotka esimerkiksi ikääntymisen tai pitkäaikaissairauden vuoksi tarvitsevat normaalia tarkempaa aktiviteetin- ja kulunseurantaa.
lue lisää…

Kulunvalvonta

Kulunvalvonnan ensisijainen tehtävä on valvoa, rajoittaa, ohjata ja rekisteröidä henkilöiden liikkumista tiloissa
Lue lisää…

Työajanseuranta

Työajanseuranta on nykyaikainen ja kustannustehokas tapa korvata perinteiset tuntikortit ja manuaalisesti suoritettava työajan laskenta.

Lue lisää…

Kameravalvonta

Kameravalvonta on tehokas ja olosuhteista riippumaton tapa ehkäistä henkilöihin ja omaisuuteen kohdistuvia turvallisuusriskejä
Lue lisää..

Äänievakuointi

Äänievakuoinnin tarkoitus on korvata tai täydentää paloilmoitinjärjestelmä ääni selkeällä puheviestillä.
Lue lisää…

AV-järjestelmät

AV-järjestelmän käyttö helpottaa päivittäistä kokousten järjestämistä ja lisää työn tuottavuutta.

Lue lisää…