BLC LAAJAKAISTAT TALOYHTIÖILLE

Nykyaikaisessa taloyhtiössä on nykyaikaiset yhteydet. Taloyhtiölaajakaista nostaa asuntosi arvoa ja nopea nettiyhteys tuo kotiisi television viihdepalvelut sekä nykyaikaiset keinot viestiä ja seurata maailman tapahtumia.

BLC Telecom tarjoaa taloyhtiöille palvelukokonaisuutta, jossa taloyhtiö saa selvää etua tekemällä kaapelitelevisiopalvelusta ja laajakaistapalvelusta yhteisen tilauksen. KaapeliTV + Laajakaista -palvelukokonaisuudessa taloyhtiö saa jokaiseen huoneistoon toimitettavan kaapelitelevisiopalvelun edulliseen sopimushintaan, minkä lisäksi taloyhtiö varmistaa edulliset laajakaistapalvelun kuukausihinnat kaikille asukkaille. KaapeliTV + Laajakaista -palvelukokonaisuus on mahdollista toteuttaa sekä kaapelitelevisioverkon että valokuituverkon kautta; BLC Kaapeli ja BLC Valo -laajakaistatuotteilla.

Tälle sivulle olemme koonneet tietoa seuraavista aiheista:

 

CASE BLC Valo taloyhtiölaajakaista text(2)

 

BLC Valo taloyhtiöön: Taloyhtiöstä Valoyhtiöksi

BLC Valo on BLC:n lippulaivatuote; valokuituverkkoa käyttävä laajakaistapalvelu.
Valokuitu on kiinteän laajakaistan kuningas; nopeimmat ja luotettavimmat yhteydet toteutetaan nyt ja tulevaisuudessa valokuidulla. Valokuitu on pitkäikäinen sijoitus kiinteistöön ja taloyhtiöissä se nostaa asuntojen arvoa. Tiedonsiirrossa valokuidun kapasiteetti on lähes rajaton. Internetin käytöstä syntyvien datamäärien jatkuvasti kasvaessa
valokuitu on myös ainoa tiedonsiirtotekniikka, jota voidaan kohtuullisin kustannuksin päivittää aina tulevaisuuden tarpeiden mukaisesti.

Valo -taloyhtiölaajakaistan hankinnasta päättää yhtiökokous. Päätöksen tekemiseen riittää yhtiökokouksen enemmistö. Taloyhtiö tekee sopimuksen BLC:n kanssa, ja sovitun mukainen valokuituratkaisu asennetaan taloyhtiöön.

BLC Valo ja kaapelitelevisio kokotalomalli

Kokotalomallissa taloyhtiö tekee BLC Telecomin kanssa sopimuksen kaapelitelevisiopalvelun ja laajakaistapalvelun toimittamisesta kaikkiin yhtiön huoneistoihin määräajaksi edulliseen sopimushintaan. Kaapelitelevision ja laajakaistapalvelun kuukausimaksut BLC Telecom laskuttaa taloyhtiöltä. BLC Valo -laajakaistapalvelun perusnopeus on 20/20Mbit/ ja se toimitetaan kaikkiin huoneistoihin. Lisäksi BLC toimittaa taloyhtiön omaan käyttöön 10/10 Pro -laajakaistapalvelun, jota taloyhtiö voi hyödyntää esimerkiksi kiinteistön valvontaan tai taloautomaatioon.

Mikäli palvelun toimittamisessa huoneistoihin käytetään valokuitu- tai puhelinsisäverkkoa, tarvitaan jokaiseen huoneistoon lisäksi päätelaite. Mikäli asukas haluaa nopeamman nettiyhteyden, hän voi tilata nopeudennoston omaan huoneistoonsa suoraan BLC:ltä. Nopeudennostot ja muut erikseen tilattavat lisäpalvelut, kuten tietoturva- ja iptv-palvelut, BLC laskuttaa suoraan asukkaalta.

Valokuituliittymän toteutus taloyhtiöön alkaa laitteiden sijoittamisella kiinteistön teknisiin tiloihin. Sieltä valokuituliittymä toimitetaan taloyhtiön sisäisen ethernet-, valokuitu- tai puhelinverkon välityksellä huoneistoon, josta se voidaan jakaa huoneiston eri huoneisiin kaapeloinnin tai langattoman sisäverkon avulla.

Kokotalomallin sopimuksesta päättää yhtiökokous. Päätöksen tekemiseen riittää yhtiökokouksen enemmistö. Taloyhtiö tekee sopimuksen BLC:n kanssa, ja laajakaistayhteys asennetaan kaikkiin taloyhtiön huoneistoihin. Liittymismaksu ja taloyhtiön saama hintaetu kaapelitelevisiopalvelun kuukausimaksusta riippuu sopimuksen kokonaiskestosta.

Lataa taloyhtiön laajakaistaopas ja lue lisää.

BLC Valo ja kaapelitelevisio osatalomalli

Osatalomallissa taloyhtiö tekee BLC Telecomin kanssa sopimuksen kaapelitelevisiopalvelun toimittamisesta kaikkiin yhtiön huoneistoihin määräajaksi edulliseen sopimushintaan. Lisäksi taloyhtiö hankkii valmiuden nopeaan BLC Valo -laajakaistapalveluun kaikkiin yhtiön asuntoihin edulliseen sopimushintaan.

Osatalomalli-sopimusrakenteella mahdollistetaan nykyaikaiset, nopeat laajakaistaliittymät niitä tarvitseville asukkaille taloyhtiön sopimalla hintaedulla ja samalla taloyhtiö saa hintaedun kaapelitelevision kuukausimaksusta. Taloyhtiölle BLC Valo ja KaapeliTV -palvelukokonaisuuden osatalomalli on hyvin vaivaton; alun liittymäinvestoinnin lisäksi taloyhtiöille ei aiheudu liittymäkohtaisia kuluja. Liittymismaksu määräytyy BLC:n jättämän tarjouksen mukaan.

Osatalomallissa jokainen huoneistonhaltija tilaa laajakaistapalvelun BLC Telecomilta itse, mutta pääsee hyödyntämään taloyhtiön sopimaa edullisempaa hinnoittelua. Kaapelitelevisiomaksut BLC Telecom laskuttaa taloyhtiöltä kuten ennenkin, mutta sopimus tuo taloyhtiölle tv-palvelun kuukausimaksusta hintaedun. Osatalomallissa ei BLC Valo -laajakaistapalvelusta koidu taloyhtiölle lainkaan kustannuksia, ja KaapeliTVpalvelunkin kuukausihinnoittelu laskee.

Koska uusia, yhtiövastiketta korottavia kuluja ei tule, päätöksen BLC Valo ja KaapeliTV -palvelukokonaisuuden hankinnasta voi tehdä taloyhtiön hallitus!

Lataa taloyhtiön laajakaistaopas ja lue lisää.

 

BLC Kaapeli Taloyhtiöön: nykyaikaista asumista

BLC Kaapeli on paikallisen operaattorisi BLC Telecomin tarjoama laajakaistapalvelu, joka toimitetaan kiinteistöihin KaapeliTV-verkon välityksellä. BLC:n KaapeliTV-verkko kattaa yli 80% Savonlinnan seudun kiinteistöistä ja sen välityksellä koteihin toimitetaan luotettavat televisio-, radio- ja tietysti myös laajakaistapalvelut. Suurin osa Savonlinnan seudun kiinteistöistä käyttää jo BLC Telecomin KaapeliTV-palvelua. Lisäämällä tunnettuun ja hyväksi todettuun tv-palvelun rinnalle laajakaista, päivitetään taloyhtiön tietoliikennevalmiudet ja mahdollistetaan taloyhtiön asukkaille parhaiden mahdollisten TV-palveluiden lisäksi myös erinomaiset laajakaistapalvelut.

BLC Kaapeli takaa nopean ja toimintavarman laajakaistayhteyden - kiinteän laajakaistan nopeus on tasainen eikä se vaihtele verkon käyttäjien mukaan.

BLC Kaapeli taloyhtiölaajakaista ja kaapelitelevisio

BLC Kaapeli ja KaapeliTV -palvelukokonaisuus sopii taloyhtiöille, joissa ei vielä ole valokuitua valmiina saatavilla tai jossa ei tässä vaiheessa ole halua sijoittaa valokuituliittymän rakentamiseen. Samoin, mikäli taloyhtiössä ei ole vielä tehty sisäverkkoremonttia (eli taloyhtiössä ei vielä ole ethernet tai valokuitusisäverkkoa), on BLC Kaapeli hyvä ratkaisu laajakaistatekniikaksi. Sisäverkkoremontin tullessa ajankohtaiseksi ja/tai valokuituverkon tullessa lähemmäksi taloyhtiötä, voidaan laajakaistatekniikka päivittää BLC Kaapelista BLC Valoon myös kesken sopimuskauden.

BLC Telecom tarjoaa taloyhtiölle BLC Kaapeli ja KaapeliTV -palvelukokonaisuutta kahdella erilaisella sopimusrakenteella; Osatalomallina ja Kokotalomallina. 

Osatalomallissa ei BLC Kaapeli -laajakaistapalvelusta koidu taloyhtiölle lainkaan kustannuksia, ja Kaapeli- TV-palvelunkin kuukausihinnoittelu laskee. Koska uusia, yhtiövastiketta korottavia kuluja ei tule, päätöksen BLC Kaapeli ja KaapeliTV -palvelukokonaisuuden hankinnasta voi tehdä taloyhtiön hallitus!

 

Näin teidänkin taloyhtiönne siirtyy uuteen laajakaista-aikaan:

  1. Ota yhteyttä oman taloyhtiösi isännöitsijään tai hallituksen jäseneen.
  2. Taloyhtiö pyytää BLC Telecomilta tarjouksen BLC Taloyhtiölaajakaistasta
  3. Yhtiökokous päättää taloyhtiölaajakaistan hankinnasta. Päätöksen tekemiseen riittää yhtiökokouksen enemmistö.
  4. Nauti taloyhtiölaajakaistan tuomasta nopeasta ja varmasta nettiyhteydestä lisäpalveluineen.

Lataa taloyhtiön tietoliikenneopas

Olemme laatineet avuksesi oppaan taloyhtiön tietoliikenneasioista. Lataa opas tästä!

taloyhtiöopas_nosto_hubspot