<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hae sivustolta

Aloita kirjoittamalla vähintään 3 merkkiä

  BLC Turva Oy:lle kansallinen yritysturvallisuustodistus

  Yritysturvallisuustodistus on osoitus BLC Turvan korkeasta turvallisuustasosta. Todistus kertoo, että BLC Turva on luotettava taho viranomaisten turvallisuusluokiteltujen tietojen säilytykseen ja käsittelyyn.

  BLC Turva Oy:lle myönnettiin 6.5.2021 kansallinen yritysturvallisuustodistus. Yritysturvallisuustodistuksen saanut yritys kykenee käsittelemään turvallisuusluokiteltua tietoaineistoa luotettavasti sekä huolehtimaan henkilö-, tila- ja tietoturvallisuuden tasosta kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön (KATAKRI) mukaisesti.

  Asiakkuusjohtaja Eero Pelkonen kertoo, että todistus sujuvoittaa yhteistyötä viranomais- ja julkishallinnon kanssa.

  - Aiemmin lähes kaikkiin julkishallinnon tarjouksiin on vaadittu laaja dokumentaatio nyt auditoiduista osa-alueista, kuten tietoturvan toteutumisesta. Dokumentaation tuottaminen on ollut aikaa vievää ja luonnollisesti sen käsittely asiakkaan päässä työlästä. Nyt voimme osoittaa yhdellä paperilla, että olemme soveltuva toimija, Eero Pelkonen iloitsee.

  BLC Turvan toimitusjohtaja Jukka Nevalainen painottaa, että nyt myönnetty todistus on merkittävä luotettavuuden osoitus kaikille Turvan asiakkaille.

  Kansallinen yritysturvallisuustodistus kertoo kyvystämme huolehtia asiakkuuteen liittyvistä luottamuksellisista asioista sekä siitä, että panostamme jatkuvasti toimintatapojemme ja järjestelmiemme turvalliseen kehittämiseen, Jukka Nevalainen kuvailee.

  Kansallisen turvallisuusauditointikriteeristön noudattaminen vähentää myös monitulkinnallisuutta asiakkaiden ja Turvan välillä.

  - Kriteeristö on todella yksityiskohtainen. Kun noudatamme KATAKRIa, asiakas tietää, mitä milläkin tarkoitamme ja me tiedämme, miten asiakas olettaa meidän huolehtivan toiminnastamme, Eero Pelkonen toteaa.
   
  Eero Pelkosen mukaan auditointiprosessi oli varsin sujuva ja kriteeristön täyttämiseksi vaadittiin lähinnä pientä toimintatapojen ja käytänteiden tarkistelua.
   
  - Tämä kertoo siitä, että turvallisuus on, ei ainoastaan teorian, vaan myös käytännön tasolla punainen lanka kaikessa toiminnassamme, Jukka Nevalainen toteaa.
   

  Yritysturvallisuusselvityksen teko voi käynnistyä vain viranomaisen aloitteesta. Yritysturvallisuustodistuksen myöntää turvallisuusviranomainen. Kan­sal­li­nen yri­tys­tur­val­li­suus­to­dis­tus on voi­mas­sa viisi vuot­ta, jonka kuluessa turvallisuustason ylläpito varmistetaan auditoinnein.

  Lisätietoa antaa: Jukka Nevalainen, toimitusjohtaja, BLC Turva Oy, jukka.nevalainen@blc.fi, p. 040 067 5272

  Aiheet: