<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hae sivustolta

Aloita kirjoittamalla vähintään 3 merkkiä

  Turvaliiketoiminnassa ollaan paljon vartijana

  BLC Turvan vuosi 2023 oli monessa suhteessa hyvä. Isojen 
  yritysfuusioiden ja niihin liittyvien järjestelmävaihdosten 
  jälkeen koko organisaatiomme on palannut normaaliin 
  päivärytmiin keskittyen palvelemaan asiakkaitaan. 

  BLC Turvan pitkän aikavälin kasvustrategia tuottaa vähitellen tulosta, ja yhtiön liikevoitto kasvoi edellisestä vuodesta huomattavasti.

  BLC Turvan asiakkaat ovat ottaneet monipuolistuneet ja laajentuneet palvelumme hyvin vastaan, eikä vähiten siksi, että kasvustrategiassamme korostuvat asiakaslähtöisyys, luotettavuus ja vastuullisuus. Nämä arvot ovat meille erityisen tärkeitä, sillä turvaliiketoiminnassa on aina kyse ihmisten turvallisuudesta. Asiakkaamme odottavat, että toimimme vastuullisesti ihmisiä sekä ympäristöä kohtaan ja noudatamme hyvää hallintotapaa.

  Miten vastuullisuus sitten näkyy BLC Turvassa? Suomen johtavana turva-alan toimijana yhtiömme strategia perustuu toiminta-ajatukselle, että asiakkaamme saavat kaikki lukitus- ja turvatekniikan palvelut yhdellä yhteydenotolla avaimet käteen -periaatteella. Tätä silmällä pitäen olemme kehittäneet palvelujamme ja tuotevalikoimaamme erilaisten asiakasryhmien tarpeet huomioiden. Lisäksi palvelumme ovat helposti saavutettavissa, sillä meillä on kattava toimipisteverkosto eri puolilla Suomea. Turvateknisiin kokonaispalveluihimme sisältyykin vahva ympäristönäkökulma. Tehokkaat palveluprosessimme säästävät ympäristön ohella asiakkaidemme euroja.

  Ympäristöarvot näkyvät myös käytännön toiminnassamme. Olemme uusineet kalustoamme vähäpäästöisemmäksi ja suunnittelemme ajoreitit mahdollisimman tehokkaiksi. Lisäksi pyrimme valitsemaan toimitiloiksemme energiatehokkaita tiloja. Parhaillaan meillä on menossa operaatio, jossa keskitämme varastotoimintamme Turkuun. Keskusvarastomalliin siirtyminen optimoi tavaransiirtoja ja vähentää ajokilometrejä sekä energiankulutusta. Myös hankintamme olemme keskittäneet tietyille tavarantoimittajille, mikä tehostaa logistiikkaa ja pienentää sitä kautta päästöjä.

  BLC Turvan liiketoiminnan ytimessä on noin 500 työntekijää, joiden hyvinvointi on yhtiöllemme tärkeää. Olemme laatineet työyhteisön kehittämissuunnitelman, johon sisältyy myös säännöllisten tasa-arvokyselyjen tekeminen. Kyselyjen perusteella toteutamme tarvittavia kehitystoimenpiteitä. Lisäksi BLC Turva on kuulunut loppuvuodesta alkaen Kiinteistötyönantajat ry:hyn, jonka työehtosopimusta sovellamme muun muassa palkkauksessa.

  Yhtiömme toteuttaa vastuullisuutta myös hallintotavassaan. BLC Turva osallistuu paljon esimerkiksi julkissektorin kilpailutuksiin, joihin liittyvissä prosesseissa noudatamme korkeaa etiikkaa ja läpinäkyvyyttä.

  Vaikka markkinat ovat viime vuosina olleet epävakaat, näyttäytyy BLC Turvan tulevaisuus positiivisena. Yhtiömme liiketoiminnalla on monta tukijalkaa, jotka painottuvat eri tavoin tilanteesta riippuen. Esimerkiksi rakentamisen ollessa taantumassa, meillä riittää tekemistä huolto- ja ylläpitotoiminnassa. Myös globaalit tapahtumat ovat luoneet uusia turvallisuustarpeita, joihin BLC Turva vastaa 
  omalla turva-alan osaamisellaan.

  Me BLC Turvassa olemme paljon vartijana osallistuessamme turvallisen toimintaympäristön rakentamiseen niin yksityisille ihmisille kuin yrityksille ja yhteisöille. Kehitämme toimintaamme ja osaamistamme, jotta voimme jatkossakin vastata asiakkaidemme muuttuviin tarpeisiin.

  Jukka Nevalainen
  toimitusjohtaja
  BLC Turva

  Aiheet: