<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1335718923188186&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Hae sivustolta

Aloita kirjoittamalla vähintään 3 merkkiä

  Turvaverkko takaa, että järjestelmien välillä tieto virtaa luotettavasti

  BLC-Turva-Antti-Vikkula

  Yhä useammat lukitus- ja turvallisuusjärjestelmät ovat liitettynä verkkoon ja vaativat toimiakseen luotettavasti varmatoimisia ja suojattuja verkkoyhteyksiä. Kysyimme BLC Turvan turvatekniikan ja turvaverkkopalveluiden asiantuntijalta Antti Vikkulalta, että mitä mahdollisuuksia turvaverkkopalvelumme tarjoaa ja mitä turvallisuushyötyä siitä on asiakkaillemme?

  Nykyaikaisia lukitus- ja turvallisuusjärjestelmiä voidaan liittää verkkoon ja saada ne keskustelemaan integraatioiden välityksellä keskenään. Tämä mahdollistaa sen, että kiinteistöjen turvallisuusratkaisuista saadaan rakennettua entistäkin kokonaisvaltaisempia kokonaisuuksia joiden hallinta, huolto sekä ylläpito helpottuu. Verkkoon liitetyt järjestelmät avaavat hienoja uusia mahdollisuuksia ja oikein toteutettuna lisäävät merkittävästi kiinteistöjen turvallisuutta sekä järjestelmien toimintavarmuutta. 

  Mitä ovat turvaverkkopalvelut?

  BLC Turvan turvaverkkopalvelu on enemmän kuin pelkkä reititin tai suojattu yhteys. Suojatun laajakaistayhteyden lisäksi turvaverkkopalvelumme toimii alustana, mihin voidaan liittää esimerkiksi erilaisia eri valmistajien kulunvalvonta- ja kameravalvontajärjestelmiä ja näin saada aikaan keskitetty sovelluspalvelu, jolla voidaan seurata kaikkia turvallisuusjärjestelmiä yhdessä näkymässä. Tämä helpottaa järjestelmien ylläpitoa, valvontaa, kuntoa sekä monitorointia merkittävästi.  

  BLC-Turva-Turvaverkkopalvelu

  Palvelumme sopiikin erityisen hyvin asiakkaille, joilla on useita kiinteistöjä tai liiketiloja ympäri Suomea. Esimerkiksi valtakunnallinen kauppaketju, jolla on maantieteellisesti hajautettuna useita toimipisteitä. Jotta turvallisuusjärjestelmien toimintakunnon seuraaminen olisi soljuvaa, se vaatii palvelumallin, joka yhdistää useiden toimipisteiden erilaisten ja eri valmistajien turvallisuusjärjestelmien seurannan yhteen palveluun. Usein turvaverkkopalvelun on liitetty myös tarvittavat huolto- ja ylläpitopalvelut. Tämän mallinen ratkaisu on tehokas tapa, koska järjestelmien seuranta, hallinnointi, ylläpito ja huolto hoituu yhdestä paikasta ja ongelmatilanteet saadaan korjattua nopeasti valtakunnallisen toimipiste- ja partneriverkostomme toimesta ympäri Suomen.

  "Huolellinen suunnittelu yhdessä asiakkaan kanssa takaa oikeanlaisen ratkaisun" - Antti Vikkula kommentoi.

   

  Turvattujen verkkoyhteyksien kysyntä kasvussa

  Ymmärrys sekä tietoisuus tietoturvallisuuden riskeistä on selkeästi kasvanut ja viime vuosina kiinnostus turvallisia verkkoratkaisuja kohtaan on selkeästi lisääntynyt. Internetyhteydet eivät tunne valtion rajoja, joten ei ole samantekevää missä tieto liikkuu ja missä sitä säilytetään. Kotimaisena palveluntarjoajana huolehdimme, että tieto pysyy rajojemme sisällä ja pystymme hallitsemaan ja näyttämään, ketkä pääsevät käsiksi asiakkaan omiin tietoihin eikä tieto päädy vääriin käsiin. 

  Huolellista varautumista ja ennaltaehkäisyä 

  Kuten turvallisuudessa yleensä, myös verkkoyhteyksissä riskianalysointi on kaiken perusta. Teemme automattisoitujen prosessien kautta jatkuvaa verkon seurantaa, jolla varmistamme, että yhteydet ovat turvalliset ja häiriötilanteisiin on varauduttu. 

  Joskus verkossa kuitenkin esiintyy erilaisia häiriö- ja ongelmatilanteita, joilta ei voida aina välttyä. Häiriötilanteita voi olla pieniä paikallisia verkko-ongelmia tai laajempia valtakunnallisia häiriöitä runkoverkossa. Asiantuntijoina tehtävämme on ennaltaehkäistä, reagoida ja pyrkiä huomioimaan kehittyvä vika, niin asiakas voit keskittyä täysillä omaan tekemiseen. Ennaltaehkäisyä varten olemme kehittäneet automatisoituja prosesseja sekä hajauttaneet yhteydet monen eri kotimaisen operaattoreiden kesken taataksemme, että yhteydet pysyvät aina päällä. 

  "Riskejä on ollut ja tulee aina olemaan, mutta niihin pitää pystyä vastaamaan. Jos ei ole ketään kuka vastaa yhteyksien ylläpidosta ja riskien torjunnasta, niin silloin niihin ei ole puolustusta. Meiltä vaaditaan hyvää varautumista, jotta voimme minimoida riskit." toteaa Antti Vikkula.

   

  BLC-Turva-turvaverkkopalvelu-0781Palvelua läpi järjestelmien elinkaaren

  Vikkula haluaa korostaa järjestelmien elinkaariajattelua sekä suunnitelmallisuutta. On hyvä ottaa huomioon jo kiinteistöjen suunnitteluvaiheessa mitä lukitus- ja turvallisuusjärjestelmiltä tarvitaan, millaisia turvallisuusratkaisuja kiinteistöön vaaditaan ja miten niitä tullaan ylläpitämään tulevaisuudessa. 

  Turvaverkkopalvelumme on notkea sillä se on mahdollista liittää olemassaoleviin järjestelmiin tai kokonaan uuteen järjestelmään. Usein toimitamme asiakkaillemme kokonaisvaltaisen ratkaisun palvelusopimuksena joka sisältää turvaverkkopalvelun lisäksi myös kaikki muut ketjun vaiheet kiinteistön turvallisuussuunnittelusta järjestelmien asennukseen sekä niiden jatkuvaan ylläpitoon ja huoltoon yhdellä sopimuksella. On usein helpompaa, kun saa kaikki palvelut yhdeltä toimijalta, kuin hajauttaa eri järjestelmien ylläpito useammalle toimijalle.

  Toimivilla järjestelmillä arki soljuu huolettomasti kiinteistössä.

  Asiantuntija oppaanasi

  Voit käydä tutustumassa turvaverkkopalveluun lisää verkkosivuiltamme tai ota yhteyttä Antti Vikkulaan, joka toimii BLC Turvalla turvaverkkojärjestelmien asiantuntijana ja opastaa sinua mielellään löytämään tarpeisiisi sopivan ratkaisun.

  Vantaan-henkilostoa-2kuvauspaiva-14

  Antti Vikkula
  projektipäällikkö
  040 038 8079
  antti.vikkula@blc.fi

   

  Pyydä tarjous palveluistamme

   

  Aiheet: